โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
วัดครึ่งใต้ 118 หมู่ 3   ตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
เบอร์โทรศัพท์ 053783339
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง