ฝ่ายบริหาร

พระปลัดณรงค์ธรรม กตธมฺโม, ดร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน