โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
วัดครึ่งใต้ 118 หมู่ 3   ตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
เบอร์โทรศัพท์ 053783339
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดณรงค์ธรรม กตธมฺโม, ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :