โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
วัดครึ่งใต้ 118 หมู่ 3   ตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
เบอร์โทรศัพท์ 053783339
ฝ่ายบริหาร

พระปลัดณรงค์ธรรม กตธมฺโม, ดร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน